Chuyên gia: Bộ An ninh Nội địa đã được cảnh báo về lỗ hổng của máy bỏ phiếu trước cuộc bầu cử