Chuyên gia cho biết ngành giải trí của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu đàn áp tiếp theo