Chuyên gia: Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng AI

Chuyên gia Ahmed Banafa cho biết sự phát triển nhanh chóng của AI đang vượt xa các quy định và sự giám sát.