Chuyên gia: Chuyến đi Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là để đánh lạc hướng dư luận