Chuyên gia: Cuộc bầu cử Hoa Kỳ giúp định hình xung đột Trung – Ấn