Chuyên gia: Đã đến lúc chấm dứt Đế chế công nghệ độc hại của Bắc Kinh