Chuyên gia Đài Loan: Văn hóa của ĐCSTQ đang thâm nhập vào giới trẻ Đài Loan