Chuyên gia đầu ngành: Hồi sinh ngành công nghiệp làm giàu uranium ở Hoa Kỳ là một ‘công việc khó khăn’ nhưng cần thiết