Chuyên gia đề nghị thu thuế khi giao dịch vàng miếng SJC