Tại phiên điều trần ở Arizona hôm 30/11, chuyên gia an ninh mạng đồng thời là đại tá quân đội về hưu Phil Waldron cho biết trong cẩm nang sử dụng dành cho các máy của Hệ thống Bầu cử Dominion có hướng dẫn cách kết nối với Internet, và các máy được nhiều tiểu bang sử dụng đã kết nối với Internet trong suốt cuộc bầu cử.

Ông nói: “Các nhóm của chúng tôi đã xem xét các biểu đồ xoắn ốc trên mạng Dominion vào Ngày bầu cử và thấy lưu lượng truy cập web, lưu lượng truy cập Internet tăng lên vào Ngày bầu cử đối với các máy chủ của Dominion”.

hệ thông dominion kết nối internet
Nhân viên phòng phiếu đếm phiếu bầu bên trong Phòng Bầu cử Quận Maricopa ở Phoenix, Arizona vào ngày 5 tháng 11 năm 2020. (Ảnh Olivier Touron / AFP qua Getty Images)

Ông cũng nhận định rằng các hệ thống bỏ phiếu từ Dominion và một số công ty khác mà chính quyền tiểu bang và địa phương sử dụng “được thiết lập để bị thao túng”. Cụ thể, các quản trị viên hoặc tin tặc có thể điều chỉnh phiếu bầu. Mọi người có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống bằng cách lấy thông tin đăng nhập thông qua phần mềm độc hại. 

Ông nói: “Chúng đã được sử dụng trong các cuộc bầu cử trên khắp thế giới có kết quả đáng ngờ. Chúng tôi tin rằng những kết quả đáng ngờ này cũng xuất hiện trong cuộc bầu cử này”, ông nói.

Patrick Colbeck, một giám sát viên kiểm phiếu ở Detroit, đưa ra cáo buộc tương tự trong một vụ kiện pháp lý. Ông cho biết các hệ thống bầu cử dường như được kết nối với Internet vào Ngày bầu cử.

Zachary Stieber
Bảo Trân lược dịch