Chuyên gia kêu gọi Nam Hàn tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước hành vi trộm cắp của Trung Quốc

Chương trình Ngàn Nhân tài của Bắc Kinh là bình phong cho hoạt động gián điệp công nghiệp của Trung Quốc