Chuyên gia khí hậu: ‘Họ muốn hạn định mức CO2 cho chúng ta’

Ông Frank Lasee, chủ tịch của tổ chức Sự thật về Năng lượng và Khí hậu (Truth in Energy and Climate), cho biết việc tăng giá hóa đơn tiền điện chỉ mới đang bắt đầu. Ông đã trò chuyện với người dẫn chương trình Jack Bradley của NTD để thảo luận về các yếu tố khiến giá điện tăng cao, cách các mô hình khí hậu được sắp đặt trước, và “năng lượng đáng tin cậy” không đáng tin cậy. Ông Lasee cũng chia sẻ những ví dụ về các bước thử nghiệm trong nghị trình về khí hậu và ý định đằng sau sự việc này.