Chuyên gia kinh tế: Tình trạng căng thẳng về điện năng của Trung Quốc có thể tạo ra lạm phát ‘khó kiểm soát’