Chuyên gia: Làm những điều này vào ban đêm, sáng hôm sau sẽ cảm thấy vui vẻ hơn