Chuyên gia: Lĩnh vực bất động sản đang hạ nhiệt nhanh của Trung Quốc ‘đã rơi vào cảnh khốn cùng’