Chuyên gia Mỹ: Chúng ta có đủ sức chống lại virus corona