Chuyên gia: Nhật Bản, Ấn Độ, Úc lên kế hoạch lập chuỗi cung ứng toàn cầu mới để chống lại Trung Quốc