Chuyên gia nói về tình hình Trung Đông: ‘Tà ác không ngủ và đang tụ tập’, ĐCSTQ là trung tâm