Chuyên gia pháp lý: Các cáo buộc của Georgia đối với cựu TT Trump vi phạm các quy tắc dân chủ