Chuyên gia Pháp: Phát hiện hơn 20 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut