Chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang: Lan truyền virus Trung Cộng là ‘giết người hàng loạt’