Chuyên gia về Trung Quốc: Trung Cộng tổ chức kỷ niệm Trăm năm trong thấp thỏm