Chuyện hy hữu: 9 thành viên trong một gia đình có cùng ngày sinh