Chuyện tình vượt thời gian của hai ông bà: Tình yêu đích thực vẫn tồn tại