[Cổ đạo nhân sinh] Sinh hay tử là do mệnh, không phải do thầy thuốc