Cô gái giảm 136 kg trong 30 tháng để không phải chịu đau đớn suốt đời