Cơ hội việc làm tăng 10% lên 6,6 triệu, vượt cao hơn kỳ vọng