Cô June thân mến: Con trai tôi không bao giờ trả hết tiền mà cháu đã vay của tôi