Có người đã trồng những hạt giống bí ẩn từ Trung Quốc. Kết quả ra sao?