Cổ phiếu của Alibaba giảm 120 điểm trên sàn giao dịch New York