Cổ phiếu của các công ty Mỹ thâu tóm TikTok sụt giảm