Cổ phiếu SMIC sụt giảm do đối mặt với lệnh hạn chế của Hoa Kỳ