Cổ phiếu Twitter giảm sau khi hoàng tử Ả Rập Xê Út từ chối lời chào mua Twitter của ông Musk