Cơ quan giám sát Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bảo vệ ông Pompeo trước việc bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út