Cơ quan giám sát tiết lộ rủi ro gian lận trong kế hoạch xóa nợ sinh viên trị giá 430 tỷ USD của Tổng thống Biden

Báo cáo nổi bật cho biết Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phê chuẩn hàng triệu đơn yêu cầu giảm nợ mà không xác minh thu nhập.