Cơ quan Lập pháp bang Arizona dự định sẽ ​​tổ chức một buổi điều trần khẩn cấp về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử vào ngày 30/11, với sự tham gia của các luật sư Jenna Ellis và Rudy Giuliani.

Theo các thành viên Đảng Cộng Hòa của Cơ quan lập pháp bang Arizona, phiên điều trần dự kiến “nhằm thu thập bằng chứng để xem xét những gì đã xảy ra và triển khai các hành động phù hợp ngay lập tức”.

Luật sư Ellis cho biết trong một tuyên bố do các nhà lập pháp Cộng Hòa cung cấp: “Chúng tôi rất vui khi các Cơ quan Lập pháp ở các bang Pennsylvania, Arizona và Michigan sẽ triệu tập các phiên điều trần để thẩm tra về cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.”

Trong khi đó, như một số Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Pennsylvania đã nói, các nhà lập pháp Arizona lưu ý rằng Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền cho các cơ quan lập pháp của tiểu bang tổ chức các phiên điều trần về các hành vi bị cáo buộc là bất thường và gian lận trong bầu cử.

Trong phiên điều trần tại Pennsylvania, bà Ellis và ông Giuliani gợi ý rằng theo Hiến pháp, cơ quan lập pháp của bang có thể bổ nhiệm lại các đại cử tri.

Jack Phillips
Minh Nguyệt lược dịch