Cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc cảnh báo về việc gia tăng nợ xấu do phục hồi không đồng đều