Cơ quan Vũ trụ Châu Âu phát hiện ánh sáng xanh kỳ lạ nhấp nháy trong đêm vùng cực trên sao Hỏa