Cơ thể người có thể phát ra ánh hào quang với các loại màu sắc khác nhau