Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ gọi Trung Quốc là ‘hiểm họa của thế kỷ 21