Cố vấn An ninh Quốc gia: Ông Biden và ông Tập theo đuổi các cuộc đàm phán về ‘ổn định chiến lược’ sau hội nghị thượng đỉnh