Cố vấn An ninh Quốc gia: Trung Quốc đóng ‘vai trò chủ động nhất’ trong can thiệp bầu cử Mỹ