Cố vấn Kinh tế Toà Bạch Ốc: Cần đánh thuế doanh nghiệp toàn cầu ở mức tối thiểu để bù đắp khoản tăng thuế của ông Biden