Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cố vấn Liên Hiệp Quốc đồng tình khi thưởng lãm Shen Yun: Mọi người đều ngưỡng vọng thiên đường