Cố vấn Navarro: Joe Biden sẽ “chuyển giao” nước Mỹ cho ĐCSTQ nếu đắc cử