Ông Peter Navarro, người từng là cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, kết luận trong một báo cáo về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 rằng các cáo buộc về những bất thường đủ nghiêm trọng để bảo đảm một cuộc điều tra khẩn cấp, và đủ đáng kể để lật ngược kết quả.

Các phát hiện của báo cáo (pdf) được công bố vào ngày 17/12, với tiêu đề “Sự lừa dối hoàn hảo”, ủng hộ tuyên bố rằng cuộc bầu cử “có thể đã bị đánh cắp” từ TT Trump. Ông Navarro, giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Tòa Bạch Ốc, đã đưa ra báo cáo với tư cách là một công dân độc lập.

“Nếu những bất thường về bầu cử này không được điều tra đầy đủ trước Ngày nhậm chức và do đó thật sự được phép tồn tại, đất nước này có nguy cơ rất thực là sẽ không bao giờ có thể có một cuộc bầu cử Tổng thống công bằng nữa,” ông Navarro nói trong báo cáo.

Trong một cuộc điện thoại giải thích những phát hiện của mình với các phóng viên, ông Navarro cho biết vai trò của ông trong việc biên soạn báo cáo là nói rằng, “Trong cuộc bầu cử, Hoàng đế không có quần áo.”

Trả lời phỏng vấn về những gì có thể được thực hiện trong giai đoạn này khi nhiều thách thức pháp lý từ chiến dịch tranh cử của TT Trump đã bị loại bỏ và cử tri đoàn đã bỏ phiếu, ông Navarro nói: “với mỗi ngày trôi qua, mọi việc càng trở nên phức tạp hơn” và “các lựa chọn đang thu hẹp.”

Luật sư chiến dịch tranh cử của TT Trump, cô Jenna Ellis, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Epoch Times, cho biết vẫn còn thời gian để các cơ quan lập pháp tiểu bang triệu tập cho các phiên họp đặc biệt và thông qua các danh sách Đại cử tri thay thế.

Ngoài việc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, ông Navarro từ chối đề xuất cụ thể một biện pháp khắc phục dựa trên những phát hiện của mình. Ông nói “điều cuối cùng mà đất nước này cần là Ngày nhậm chức khi chúng ta có một Tổng thống được coi là bất hợp pháp và bất chính danh của Hoa Kỳ.”

Khi đưa ra lời kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp về các cáo buộc, ông Navarro lập luận: “Nếu, trên thực tế, có bằng chứng thuyết phục được đưa ra ánh sáng chứng minh rằng cuộc bầu cử thực sự đã bị đánh cắp sau lễ nhậm chức đã trở thành việc-đã-rồi của ông Biden, chúng ta với tư cách là một Quốc gia sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất thực rằng ngay chính trung tâm liên minh Hoa Kỳ vĩ đại của chúng ta sẽ không còn giữ được vững.”

Trong báo cáo, ông Navarro xem xét sáu loại bất thường ở các tiểu bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin – những tiểu bang mà kết quả được chứng nhận cho thấy ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn đầu và cuộc bỏ phiếu vẫn còn tranh cãi gay gắt.

Peter Navarro
Tóm tắt các phát hiện về những bất thường trong bầu cử ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Ông Navarro nói rằng những bất thường mang tính tái diễn trên sáu tiểu bang gợi ý “một chiến lược phối hợp để, nếu không muốn nói là trực tiếp đánh cắp cuộc bầu cử một cách lộ liễu, đánh lừa quá trình bầu cử một cách có chiến lược theo kiểu ‘nhét hòm phiếu’ và nghiêng sân chơi có lợi một cách không công bằng cho phe Biden – Harris.”

Ông lập luận rằng sức nặng của bằng chứng đến từ các nguồn trải dài hơn 50 vụ kiện và phán quyết của tòa án, hàng nghìn bản khai hữu thệ và tuyên bố, lời chứng trong nhiều bối cảnh, phân tích của các cơ quan tư vấn và báo chí, là “quá đủ để xoay chuyển kết quả có lợi cho Tổng thống Trump.”

Ngoại trừ bang Michigan, chênh lệch số phiếu của ông Biden [so với TT Trump] ở tất cả các tiểu bang chiến trường đều ít hơn số phiếu mà ông Navarro đánh dấu là có thể bất hợp pháp.

Thay vì một “viên đạn bạc” riêng lẻ nào của sự bất thường trong bầu cử chịu trách nhiệm về kết quả bất lợi cho TT Trump, ông Navarro lập luận rằng “đây là hành vi trộm cắp bởi một nghìn vết cắt trên sáu chiều hướng và sáu tiểu bang chiến trường.”

Gian lận cử tri một cách rõ ràng

Danh sách các hành vi mà ông Navarro phân loại là gian lận cử tri rõ ràng bao gồm việc ngụy tạo quy mô lớn các lá phiếu giả và hối lộ, cùng với việc sử dụng các lá phiếu dưới danh nghĩa của những cử tri đã chết hoặc bởi những cử tri không đủ tư cách như tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp. Một số hành vi khác bao gồm kiểm đếm nhiều lần và bỏ phiếu bất hợp pháp ngoài tiểu bang.

cố vấn của tổng thống
Tóm tắt các phát hiện liên quan đến gian lận cử tri rõ ràng ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Xử lý sai phiếu bầu 

Một khía cạnh quan trọng khác của các bất thường bị cáo buộc trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, mà ông Navarro gọi là “vấn đề nhiều khía cạnh” xảy ra ở 5 trong số 6 tiểu bang chiến trường, bao gồm các yếu tố như không kiểm tra ID cử tri, lạm dụng kiểm tra chữ ký, “những lá phiếu trần” không có bì thư bên ngoài và hồ sơ chuỗi hành trình gián đoạn.

gian lận bầu cử -cố vấn tổng thống Peter Navarro
Tóm tắt các phát hiện liên quan đến xử lý sai phiếu bầu ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Các lỗi quy trình đáng ngờ

Khía cạnh thứ ba của các bất thường về bầu cử bao gồm các lạm dụng liên quan đến các nhân viên an ninh và quan sát viên bầu cử, chẳng hạn như từ chối quyền truy cập hoặc thiếu quyền truy cập có ý nghĩa, cũng như vi phạm luật tiểu bang trong lĩnh vực bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu khiếm diện. Nó cũng bao gồm việc nhân viên phòng phiếu sửa chữa bất hợp pháp các lá phiếu và vi phạm các thủ tục đăng ký cử tri.

cố vấn tổng thống
Tóm tắt các phát hiện liên quan đến các lỗi quy trình đáng ngờ ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Vi phạm Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng

Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ có Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng, quy định rằng không tiểu bang nào có thể tước quyền bảo vệ bình đẳng của công dân theo luật pháp. Các quy trình đáng ngờ về phương diện này được ông Navarro xác định bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn về chứng nhận và xác minh ID cho các cử tri bỏ phiếu trực tiếp so với [các cử tri] bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu khiếm diện, cũng như [sự tồn tại] các tiêu chuẩn khác nhau về việc sửa chữa phiếu bầu cho các quận khác nhau.

cố vấn của tổng thống Peter Navarro
Tóm tắt các phát hiện liên quan đến các vấn đề về Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Máy bỏ phiếu bất thường

Ông Navarro đã lưu ý trong báo cáo hai loại bất thường chính của máy bỏ phiếu: sự không chính xác quy mô lớn và sự chuyển đổi phiếu bầu từ ứng cử viên này sang ứng cử viên khác, dẫn đến số phiếu ủng hộ một ứng viên tăng vọt.

gian lận bầu cử - cố vấn tổng thống Peter Navarro
Tóm tắt các phát hiện liên quan đến những bất thường của máy bỏ phiếu ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Các bất thường thống kê đáng kể 

Loại bất thường cuối cùng được liệt kê trong báo cáo của ông Navarro là các bất thường thống kê, bao gồm các hiện tượng như sự thay đổi đáng kể trong các tỷ lệ từ chối phiếu bầu khiếm diện so với các cuộc bầu cử trước và sự gia tăng đột biến số lượng phiếu bầu.

cố vấn tổng thống
Tóm tắt các phát hiện liên quan đến các bất thường thống kê ở sáu tiểu bang chiến trường. (Ảnh Dữ liệu – Báo cáo Sự lừa dối hoàn hảo; Thiết kế – The Epoch Times)

Kết luận báo cáo của mình, ông Navarro chỉ ra rằng “việc không điều tra mạnh mẽ và đầy đủ” những bất thường mà ông đã đánh dấu [ở trên] “báo hiệu sự thất bại không chỉ của nền truyền thông chủ lưu chống Trump – kiểm duyệt mạng xã hội của chúng ta, mà còn của cả ngành lập pháp và tư pháp.”

Kể từ Ngày bầu cử, Tổng thống Trump và các nhóm bên thứ ba đã theo đuổi các thách thức pháp lý đối với kết quả của cuộc bầu cử ở sáu tiểu bang chiến trường. Cho đến nay, những nỗ lực này không mang lại kết quả, bao gồm cả một vụ kiện lên Tối cao Pháp viện liên bang do Texas đệ trình và được sự ủng hộ của 19 Tổng chưởng lý Đảng Cộng Hòa.

Ngân Hà biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn