Cố vấn TT Trump: các đảng viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ việc luận tội TT Trump sẽ không có tương lai chính trị