Con hươu cao cổ trắng cuối cùng trên thế giới được trang bị GPS