Công bố danh tính 30 người bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng