Công chức Hồng Kông sẽ bị sa thải nếu không ký cam kết trung thành